ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το efun είναι μια υπηρεσία κοινωνίας της πληροφορίας, που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να κάνουν κράτηση για εκδηλώσεις συνεργατών μας που φιλοξενούνται στο www.efun.gr

Ο Ιστότοπος www.efun.gr και οι σε αυτόν διαθέσιμες υπηρεσίες προσφέρονται με την προϋπόθεση της από μέρους σας αποδοχής των όρων χρήσης που ακολουθούν και των πολιτικών προστασίας δεδομένων και cookies, που είναι προσβάσιμες στην αρχική σελίδα του Ιστότοπού μας. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας γνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Με την χρήση του Ιστοτόπου μας και την αποδοχή των Υπηρεσιών μας εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή νομίμως έχων την επιμέλεια τέκνου και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης προς όφελος ενός παιδιού ηλικίας μεταξύ 13 και 18 ετών, σας ενημερώνουμε πως είστε πλήρως υπεύθυνος για την χρήση αυτού του Ιστότοπου από το παιδί του οποίου έχετε την επιμέλεια, συμπεριλαμβανόμενων όλων των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και όλων των έννομων υποχρεώσεων αυτού.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την κρίση μας και οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει από τότε που θα εμφανίζεται στο παρόν στο διαδίκτυο.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Αμοιβή»: Το χρηματικό ποσό, που καταβάλλεται από τον Προμηθευτή στην εταιρεία ως αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών.
 • «Εκδηλώσεις»: Δραστηριότητες και εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από τον Προμηθευτή.
 • «Εταιρεία»: Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «efun» παρέχει υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας μέσω του ιστοτόπου https://www.efun.gr/ υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης,
 • «Όροι Χρήσης»: Το κείμενο των όρων χρήσης του Ιστοτόπου, όπως είναι κάθε φορά αναρτημένο σε σχετική ιστοσελίδα αυτού.
 • «Πελάτες»: Οι χρήστες του Ιστοτόπου, που κάνουν κρατήσεις σε Εκδηλώσεις του Προμηθευτή.
 • «Προμηθευτής»: Ο με το παρόν αντισυμβαλλόμενος της εταιρεία που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο της εταιρείας, προκειμένου να παρέχει σε χρήστες του Ιστοτόπου τηεταιρείαδυνατότητα κράτησης σε Εκδηλώσεις.
 • «Σύμβαση»: Η παρούσα σύμβαση.
 • «Υπηρεσίες»: Η φιλοξενία στον Ιστότοπο πληροφοριών σχετικά με τις Εκδηλώσεις και η παροχή συναφών ηλεκτρονικών εργαλείων για την απευθείας επικοινωνία των Προμηθευτών με τους Πελάτες τους για τους σκοπούς κράτησης της συμμετοχής των Πελατών στις Εκδηλώσεις.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Μέσω του www.efun.gr παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις και προσφέρουμε ηλεκτρονικά εργαλεία, τα οποία διευκολύνουν την επικοινωνία σας με τους Προμηθευτές για τον σκοπό της κράτησης της συμμετοχής σας στις Εκδηλώσεις.

Τίποτα στην Συμφωνία δεν δύναται να ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να συνεπάγεται ότι συνιστούμε συμβαλλόμενο μέρος στις Συμβάσεις μεταξύ εσάς και των Προμηθευτών. Οι Προμηθευτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι απέναντί σας για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους σύμφωνα με τις Συμβάσεις. Από πλευράς μας δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη αναφορικά ή σε σχέση με τις Συμβάσεις. Δεν θα χρεωθείτε από εμάς είτε χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας είτε λαμβάνοντας τις Υπηρεσίες μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωρίζετε και συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ανεξάρτητα και με αποκλειστική σας ευθύνη. Κάθε φορά που δεσμεύεστε με μία Σύμβαση με έναν Προμηθευτή, αναλαμβάνετε όλες τις συνέπειες από την ενέργειά σας αυτή.

Ασφαλιστικές υπηρεσίες είναι εκτός του πεδίου των Υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη των Συμβάσεων σας με τους Προμηθευτές. Στην περίπτωση που οι Προμηθευτές προσφέρουν ασφαλιστική κάλυψη στις Συμβάσεις τους μαζί σας, η Επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη επί αυτής.

Πρέπει να καταχωρίσετε τον λογαριασμό σας στον Ιστότοπό μας, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις λειτουργίες του, όπως η σύναψη Συμβάσεων με τους Προμηθευτές. Αν θέλετε απλώς να περιηγηθείτε σε αυτόν τον Ιστότοπο, η εγγραφή είναι προαιρετική.

Κατά την εγγραφή, θα χρειαστεί να παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας, που αποτελούνται από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όνομα χρήστη και κωδικό. Μπορείτε να επιλέξετε όποιο όνομα χρήστη επιθυμείτε. Κατ’ εξαίρεση το όνομα χρήστη σας δεν μπορεί να είναι η πλαστοπροσωπία άλλου προσώπου, ένας όρος ίδιος ή παρόμοιος με τέτοιο τρόπο που να προκαλεί σύγχυση με ένα γνωστό εμπορικό σήμα, ή όρος προσβλητικός με οποιοδήποτε τρόπο.

Συμφωνείτε να διατηρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας πάντα ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Η μη διατήρηση της ακριβείας, της πληρότητας και ενημερωμένης κατάστασης των στοιχείων του λογαριασμού σας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σαν να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας και της χρήσης των υπηρεσιών μας.

Καταχωρώντας των λογαριασμό σας, είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού σας. Θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός σας παραμένουν εμπιστευτικά και ασφαλή. Αν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι η εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού σας έχει παραβιασθεί ή πιθανόν να έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως. Επιπλέον έχετε το καθήκον αληθείας σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία, προσωπική ή όχι που μας αποκαλύπτετε.

Μπορείτε να καταργήσετε τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Αν καταργήσετε τον λογαριασμό σας, θα συνεχίσουμε να εκθέτουμε οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύθηκε από εσάς και δεν βρίσκεται υπό την υποχρέωση να αφαιρεθεί.

ΚΡΑΤΗΣΗ

Ο Ιστότοπος μας σας παρέχει τα ηλεκτρονικά εργαλεία για να υποβάλλετε αιτήσεις για κράτηση Εκδηλώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας.

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα για κράτηση σε μια Εκδήλωση, μια Προσφορά ή μια Δραστηριότητα. Το αίτημα κράτησής σας θα γίνει αυτομάτως δεκτό. O Προμηθευτής θα έχει μέγιστο χρονικό διάστημα 24 ωρών για να δεχτεί ή να αρνηθεί την αίτηση κράτησής σας. Η αποδοχή ή η απόρριψη του αιτήματος σας για κράτηση βρίσκεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή σας.

Αν το αίτημα κράτησής σας απορριφθεί, θα ενημερωθείτε αμέσως με ηλεκτρονικό μήνυμα και η χρέωση της κράτησής σας θα επιστρέψει στην πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αντίστοιχα, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το αίτημα της κράτησής σας πάντα ομώς ακολουθώντας την παρακάτω πολιτική ακύρωσης κρατήσεων:

 • Ακύρωση 72 ώρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της συμφωνηθείσας δραστηριότητας: Δικαίωμα επιστροφής 100% της τιμής
 • Ακύρωση μεταξύ 24 με 72 ώρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της συμφωνηθείσας δραστηριότητας: Δικαίωμα επιστροφής 50%
 • Ακύρωση τις τελευταίες 24 ώρες πριν την έναρξη της συμφωνηθείσας δραστηριότητας: Δε πραγματοποιούνται επιστροφές

Μετά την αποδοχή της κράτησής σας, θα λάβετε από εμάς ένα αποδεικτικό κράτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Την ημέρα της Εκδήλωσης, για την οποία έχετε κάνει κράτηση, πρέπει να εκτυπώσετε και να επιδείξετε το κουπόνι κράτησης στον Προμηθευτή σας ή να έχετε διάθεσιμη την αντίστοιχη ειδοποίηση κράτησης (email) προκειμένου να έχετε το δικαίωμα να μπείτε και να συμμετέχετε στην Εκδήλωση.

Σε περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων (εξαιτίας του καιρού, ανωτέρας βίας κλπ), πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Προμηθευτή σας προτού παρευρεθείτε στην σχετική Εκδήλωση.

Προκειμένου να γίνει κράτηση για μια εκδήλωση μέσω του Ιστότοπού μας απαιτείται επιλογή εξόφλησης του σχετικού αντιτίμου μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής ή πληρωμή με μετρητά. Πιο συγκεκριμένα οι επιλογές ηλεκτρονικής πληρωμής είναι μεταξύ των:

 • Πιστωτικής κάρτας
 • Χρεωστικής κάρτας
 • Paypal

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι τιμές που εμφανίζονται στον Ιστότοπο δεν περιλαμβάνουν φόρους ή έξοδα, όπως έξοδα ταξιδιού και διαμονής, βίζας και θεωρήσεων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Ιστότοπός μας και οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «ως είναι διαθέσιμες». Το efun παρέχει τις Υπηρεσίες χωρίς καμία εγγύηση ή προϋπόθεση ρητή, σιωπηρή ή υποχρεωτική.

Συμφωνείτε ότι το efun δεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση ή διασφάλιση του περιεχομένου που παρέχεται από τους Προμηθευτές μέσω του Ιστότοπού μας, και ότι δεν θα προσπαθήσετε να μας κρατήσετε υπεύθυνους για οποιαδήποτε τέτοια ανακρίβεια ή παραπλανητικό περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση καταστατικού ή δικαιώματος. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι όλος ο κίνδυνος που προκύπτει από την χρήση των Υπηρεσιών, και οποιουδήποτε προϊόντος που αγοράζεται σε σχέση με αυτές, παραμένει αποκλειστικά σε εσάς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο.

ΠΕΔΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εμπλεκόμαστε στις Συμβάσεις, που καταρτίζονται μεταξύ εσάς και των Προμηθευτών, σε περίπτωση που γεννάται διαφορά με Προμηθευτή σας, μας καθιστάτε ελεύθερους (και τους μετόχους μας, μέλη, συνεργάτες, εργαζόμενους, διευθυντές, αντιπροσώπους, θυγατρικές, κοινοπραξίες, και διαδόχους και εκδοχείς μας) από οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, μήνυση, απαίτηση και ζημιές (υφιστάμενες ή μελλοντικές) κάθε είδους και φύσης, γνωστές ή άγνωστες, που υποψιάζεστε ή όχι, που έχουν αποκαλυφθεί ή όχι, που προκύπτουν, ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέονται με τέτοιες διαφορές.

Ενδεικτικά, ανεξάρτητα με οποιοδήποτε άλλο περιορισμό ευθύνης μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύπτει ως αποτέλεσμα:

 • Οποιασδήποτε ανακριβούς ή ελλιπούς πληροφορίας που παρέχεται από έναν Προμηθευτή,
 • Οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης από ένα Προμηθευτή που σχετίζεται με την Σύμβαση,
 • Οποιασδήποτε χρήσης των Υπηρεσιών σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους,
 • Ακυρώσεως ή τερματισμού μιας Σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με παραβίαση των ισχυόντων νόμων ή τους παρόντες όρους,
 • Ακυρώσεως ή τερματισμού ενός λογαριασμού για λόγους που σχετίζονται με παραβίαση των ισχυόντων νόμων ή των παρόντων όρων,
 • Οποιασδήποτε απάτης, ψευδούς δηλώσεως ή παραβίασης καθήκοντος ή παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους χρήσης από Προμηθευτή,
 • Η ευθύνη του efun προς εσάς ή τρίτα μέρη σε όλες τις περιστάσεις περιορίζεται στο μεγαλύτερο (α) από το ποσό των αντιτίμων που έχετε καταβάλλει στους Προμηθευτές εντός 12 μηνών πριν από την πράξη που οδήγησε στην ευθύνη, και (β) €100,00.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗ ΖΗΜΙΑΣ

Θα πρέπει πάντα να διατηρείτε αζήμια το efun και τους μετόχους της, τα μέλη, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους συνεργάτες, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τους κοινούς συνεργάτες και τους διαδόχους της, από τυχόν αγωγή, μήνυση, αξίωση, απαίτηση, ευθύνη, απώλεια, ζημιά, ποινών, προστίμων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δικηγορικών αμοιβών) οποιασδήποτε φύσης ή είδους προκύπτουν από: (i) την χρήση, αγορά ή παροχή από εσάς οποιασδήποτε υπηρεσίας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, (ii) την χρήση από εσάς του Ιστότοπού μας (iv) τις παράνομες πράξεις ή συμπεριφορές σας, ή (v) η την παραβίαση από εσάς δικαιωμάτων τρίτων.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ Εσάς και του efun που προκύπτουν από ή σε σχέση με την χρήση του Ιστότοπού μας και των Υπηρεσιών μας, οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία χωρίς αναφορά στο νόμο σύγκρουσης και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων όρων των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων (“B2B”), οι παρόντες Όροι Χρήσης, οι Πολιτικές Προστασίας και Cookie μας, και όλες οι πολιτικές και οι κανόνες της κοινότητας, που δημοσιεύονται μέσω του Ιστότοπού μας, καθορίζουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ σας και του efun, και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες Συμφωνίες μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης και των διατάξεων των Συμβάσεων B2B, υπερισχύουν οι διατάξεις των B2B.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κηρύσσεται άκυρο, ανίσχυρος ή για οποιοδήποτε λόγο μη εκτελεστός, ο όρος αυτός διαγράφεται και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων.

Καμία συμφωνία, εταιρική σχέση, κοινοπραξία, σχέση εργοδότη- εργαζόμενου, δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου δεν δημιουργείται από αυτή την Συμφωνία.

Η παράλειψή μας να ενεργήσουμε σε μια παραβίαση από εσάς ή άλλους δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά μας να δράσουμε σε σχέση με μεταγενέστερες ή παρόμοιες παραβιάσεις. Δεν εγγυόμαστε ότι θα λάβουμε μέτρα κατά όλων των παραβιάσεων αυτής της Συμφωνίας.

Κανένα μέρος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης σύμφωνα με τους παρόντες όρους που απορρέει από συνθήκες ανωτέρας βίας, όπως φυσικά γεγονότα (συμπεριλαμβανομένης φωτιάς, πλημμύρας, σεισμού, καταιγίδας, τυφώνα ή άλλης φυσικής καταστροφής), πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί ο πόλεμος), επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική κατοχή, τρομοκρατικές ενέργειες, κυβερνητικές κυρώσεις, εμπάργκο, εργασιακή διαμάχη, απεργία, αποκλεισμό, διακοπή ή αποτυχία ηλεκτροδότησης ή επικοινωνιών, δολιοφθορά, Δούρειους Ίππους, ιούς λογισμικού, κακόβουλα λογισμικά, μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, DDoS, cracking και άλλες παρόμοιες παράνομες πράξεις τρίτων μερών. Σε περίπτωση συμβάντος ανωτέρας βίας, το θιγόμενο μέρος θα ειδοποιήσει το άλλο μέρος και θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων της εκδήλωσης της ανωτέρας βίας στην εκπλήρωση των παρόντων όρων. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να πληρώσετε για τις υπηρεσίες που πράγματι παρασχέθηκαν.

Εννοείται ότι τυχόν δεδουλευμένες αλλά μη καταβληθείσες οικονομικές υποχρεώσεις και οποιοσδήποτε άλλος όρος σχετίζεται με τέτοιες οικονομικές υποχρεώσεις, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν κατά την λύση ή λήξη αυτής της Συμφωνίας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάθε παρατήρηση, απαίτηση, αίτημα ή άλλη επικοινωνία που απευθύνεται σε εμάς θα πρέπει να αποστέλλεται είτε από πιστοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με επιστολή παραλαβής είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ότι έχουν δοθεί από την επόμενη της μέρας μετάδοσης. Όλες οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί 15 μέρες μετά την αποστολή τους.